Jeg startet på Lycée International i 5.klasse i 1997 som ”externé” ved Den norske avdelingen. 
Dengang fikk jeg 3 timers undervisning i norsk en ettermiddag i uken, resten av tiden gikk jeg på den lokale skolen der jeg bodde. 
Fra og med første år på ungdomsskolen ble jeg fulltidselev ved LI. Skoledagen her var helt annerledes enn den vanlig franske skolen 
jeg var vant til. Det internasjonale miljøet i den franske klassen var svært berikende. Da jeg kom opp i 9ende klasse begynte jeg 
å delta på skolens teateraktiviteter, særlig i den franske delen, men også i Den norske avdelingen. 

Forholdet til medelever gjennom arbeidet i teatergruppen i tillegg til det multinasjonale miljøet i klassen gjorde min tid på LI til en 
spesiell opplevelse. Det hersket en positiv og kréativ atmosfære hvor elever og lærere arbeidet sammen. 
Avdelingens personale var også hjelpsomme og lyttet til elevenes meninger og idéer og det bidro til at vi følte en viss familietilhørighet. 
Disse erfaringene har gjort meg til en mer åpen person, ikke bare gjennom økte språkkunnskaper, men også i forhold til andre kulturer. 
Det har uten tvil vært lettere for meg å komme inn på engelske universiteter pga hjelpen den engelske seksjonen gav i søknadsprosessen 
enn om jeg hadde gått på en vanlig fransk skole. I juni 2006 gikk jeg opp til baccalauréat samt videregående eksamen i norsk. 
Jeg er nå i mitt fjerde år i London hvor jeg holder på med en mastergrad i kunsthistorie ved Courtauld Institut of Art. 
Mine år på LI har gjort det enklere for meg å integrere og å tilpasse meg til et nytt land og en ny kultur. 
Takket være mine år som elev ved LI og Den norske avdelingen har jeg lært meg en stor arbeidskapasitet og et visst akademisk nivå 
som har kommet til stor nytte på universitetet.


Gilda Axelroud

Gilda Axelroud

April 2010

Leave a Reply