Ungdomstrinnet ved Lycée International tilsvarende følgende norske skoleklasser:
6ème = 7. Klasse
5ème = 8. Klasse
4ème = 9. Klasse
3ème = 10. Klasse

Skoledagen varer fra kl. 08.55 til 16.00/17.05 (avhenger av klasser), med én skoletime avsatt til lunsj.
I ungdomsskolen ligger morsmålsundervisningen jevnt fordelt på ukens skoledager. Onsdag ettermiddag og lørdag fri. Eventuelle fritimer i løpet av dagen kan tilbringes på biblioteket (CDI), utendørs i skolens område, innendørs på fritidsrommet eller hjemme – avhengig av tidspunkt og varighet.

På ungdomskolen starter fremmedspåksundervisningen i 6ème med valgfritt engelsk, tysk, spansk eller russisk, etterfulgt av 2. fremmedspråk i 4ème; engelsk, tysk, spansk, russisk, kinesisk, italiensk eller latin.
De franske lærerne organiserer ofte språkreiser eller reiser av kulturell art til utlandet. Det er også mulig å velge aktiviteter med vekt på sport, musikk, teater m.m. Vi gjør oppmerksom på at særlig matematikkundervisningen i Frankrike ligger på et høyere nivå enn i Norge.

I den norske avdelingen fører undervisningen fram til den franske grunnskoleeksamen “Brevet” som vi anbefaler selv om denne ikke er obligatorisk. Elevene kan ikke ta den norske grunnskolens avgangseksamen etter 10. klasse da vi ikke er lagt inn under en skolelov i Norge. Brevet er godkjent ved inntak til videregående skoler i Norge (spesielle inntak)

Yrkesutplassering organiseres i 10. Klasse, etter fullført eksamen. Elevene skal tilbringe minimum en uke i bedrift, og levere inn et skriftlig rapport om utplasseringen ved oppstart i 2nde (vg1).

Fordi engelskundervisningen ligger på et høyt nivå på denne skolen, kan elevene også ta Cambridge-eksamener.