L’option international du baccalauréat, eller OIB, er et fransk baccalauréat som gir godkjent studiekompetanse for høyere utdanning i Norge og verden rundt.
OIB har gjennom sin vektlegging på to språk ( fransk og morsmålet, i tillegg flere valgfrie fremmedspråk), vært en ettertraktet tittel som muliggjør studier i flere land.
To-kulturprinsippet gjør elevene i stand til å nyte godt fra to lands kulturer, samtidig som den internasjonale profilen på skolen bidrar til global forståelse og samarbeid.

OIB-eksamen må ikke forveksles med den vanlige franske bac. OIB har flere timer undervisning pr uke.
Spesielt ved OIB er at elevene følger sitt lands læreplan i språk/litteratur og historie/geografi.
Til OIB-eksamen går da elevene opp til eksamen i disse fagene og disse fagene gir høy uttelling på samlet poengberegning.

Den norske seksjonen fikk sin OIB-godkjenning av franske og norske myndigheter i 2012 og de første norske kandidatene ble uteksaminert våren 2013. Mange års iherdig arbeid var endelig kommet i mål.

Det er franske utdanningsmyndigheter som styrer OIB-prosessen og disse kommer jevnlig med endringer i rutiner og innhold. Den norske ambassaden er koordinator mellom norske og franske myndigheter i OIB-arbeidet.

Mer informasjon om OIB.