Barnetrinnet ved Lycée International tilsvarer følgende norske skoleklasser:
11ème/CP = 1.- 2. klasse
10ème/CE1 = 3. klasse
9ème/CE2 = 4. klasse
8ème/CM1 = 5. klasse
7ème/CM2 = 6. klasse

Skoledagen starter kl. 08.45 og varer til 16.15 (fri halve onsdag) Det legges opp til 1 ½ times lunsjpause midt på dagen. I lunsjen kan barna velge enten å spise et varmt måltid i kantinen, eller hentes hjem av foreldrene. (NB! kantineordningen gjelder fra 10e/CE1).

Elevene har 2 klasser de forholder seg til, den franske og den norske.
I den franske klassen undervises det i fagene fransk, matematikk, naturfag, geografi, historie m.m., tilrettelagt etter fransk læreplan
Norskundervisningen, norsk/Samfunnsfag, fordeles på to halve dager pr uke, en formiddag og en ettermiddag.
Dette systemet gir de familiene som ønsker det muligheten til å la barna følge den franske delen av undervisningen på sine lokale skoler, og bare delta i morsmålsundervisningen ved Lycée International.