Den norske seksjonen har utarbeidet en virksomhetsplan for de kommende fire årene. I denne planen vil du bla. finne en beskrivelse av vår seksjon, og hvordan vi jobber som del av en fransk-internasjonalt skole, våre visjoner og våre prioriterte tiltak.

Seksjonens hovedmål er, gjennom undervisningen og kulturelle aktiviteter, å formidle norsk kulturarv, språk og samfunn. Vi arbeider for at elevene integreres og trives i skolens internasjonale miljø samtidig med at vår nasjonale identitet stimuleres.

Virksomhetsplanen vil oppdateres ved behov, og foreldregruppen inviteres til å komme med innspill til endringer/forbedringer.

Virksomhetsplan 2014-2018 : Download