Lycée International ligger i byen Sain-Germain-en-laye, vest for Paris.

lycee-01

Skolen ble etablert av NATO i 1951, og senere overtatt av den franske stat i 1967. I dag huser skolen i overkant av 3000 elever fra førskole til VG3.

Lycée International regnes som en fransk offentlig skole, og er en del av det franske skolesystemet. Skolen stiller likevel i en særklasse da alle elevene, i tillegg til undervisning i franske læreplaner, følger undervisning i eget morsmål ved en av skolens 13 internasjonale seksjoner. Undervisningen i seksjonene er basert på pedagogiske og faglige prinsipper fra hjemlandet, og utgjør 6-8 skoletimer pr uke (avhengig av klassetrinn).

Denne typen to-språklig undervisning er det som gjør Lycée International så spesiell. I tillegg til omfattende språkkunnskaper, lærer elevene seg å leve i et flerkulturelt samfunn, og utvikler en unik toleranse og åpenhet for andre nasjonaliteter og kulturer.

lycee-02

Skolens unike oppbygging og det flerkulturelle samholdet som gjennomsyrer skolekulturen, bidrar til at Lycée International stiller i en særklasse i internasjonal sammenheng.