Den norske seksjonen er en fransk registrert forening som eies av foreldrene, og det øverste organ er Generalforsamlingen.

Den norske avdelingen har sine egne vedtekter, vedtatt i Generalforsamlingen og godkjent av norske og franske myndigheter.

Foreldrene utgjør Generalforsamlingen. Den møtes minimum en gang året, vanligvis på vårhalvåret. Den velger et styre, og  en styreleder.

Styrets ansvar:

– Drive den norske seksjonen innenfor rammen av seksjonens godkjenning, og sikre at de krav som settes for en norsk seksjon ved en fransk internasjonal skole følges.
– Styret er til enhver tid ansvarlig for seksjonens finansielle situasjon og skal planlegge, gjennomføre og rapportere økonomiplaner, årsbudsjett og regnskap til eiere og til norske myndigheter.
– Styret er arbeidsgiver for ansatte i den norske seksjonen.
– Styret skal sikre at den norske seksjonen ved Lycée International framstår som et ettertraktet pedagogisk tilbud og at det foreligger langstidsplaner vedrørende drift.

Styret består av:

Styremedlemmer :
Pål Hvistendahl –  Styreleder

Annette Ellingsrud Kibsgaard – Nestleder

Siri Knoepffler – Sekretær

Birgitte Trosby Möhlmann- Kasserer

Jon Kristian Pareliussen


Vara: 
Karen Chotteau Khater

Beate Maureau

Kristin Elvebakk

Michèle Stenz
Dere kan nå oss på adressene :

“Styret Norlangue” <styretnorlangue@gmail.com> eller via Twitter


Club International

Club International er en foreldreforening på Lycée International, der alle seksjoner er representert. Foreningen arrangerer fester og aktiviteter for foreldre og barn, f.eks Fête de Noël (julemarked), konserter, kinofremvisning m.m

Seksjonens representant i Club International:
Therese Sergeant

APELI

APELI er en foreldreforening som har som hovedoppgave å samarbeide med skolens administrasjon mht elevenes hverdag, f.eks; skolebusser, skoleforsikring m.m

Seksjonens representant i APELI:
Karen Chotteau Khater