Olianne Kristin Erdal
Olianne Kristin Erdal

Seksjonsleder

Anne Helene Carrara
Anne Helene Carrara

Lærer barnetrinnet

Ida Elisabeth Richter Storsve
Ida E. Richter Storsve

Lærer ungdomstrinnet og VG

Marie Stormo Nilsson
Marie Stormo Nilsson

Lærer barne- og ungdomstrinn

Silje Skogland Olsen

Lærer barne- og ungdomstrinnet