Else Myrvang

Seksjonsleder

Anne Helene Carrara

Lærer barnetrinnet

Olianne Kristin Erdal

Lærer ungdomstrinnet og VG

Marie Stormo Nilsson

Lærer barne- og ungdomsskole

Ida Elisabeth Richter Storsve

Lærer ungdomstrinnet og VG