Olianne
Olianne Kristin Erdal

Seksjonsleder

Anne Helene Carrara

Lærer barnetrinnet

Silje Skogland Olsen

Lærer barne- og ungdomsskole

Marie Stormo Nilsson

Lærer

Ida Elisabeth Richter Storsve

Lærer ungdomstrinnet og VG

Anette Erøy Hansen

Lærer ungdomstrinnet og VG