Det er diverse barnehager i og like ved Saint-Germain-en-Laye, både offentlige og private.

På nettsiden til Saint Germain by er en liste med informasjon om hvilke offentlige tilbud som eksisterer :
http://www.saintgermainenlaye.eu/en/daily-life/early-childhood/nurseries-and-drop-in-daycares/

Det er også mulig å benytte dagmamma, enten « assistante maternelle » som passer barn hjemme hos seg selv, eller « nounou » som kommer hjem til familien.

For utfyllende informasjon :

http://www.saintgermainenlaye.eu/en/daily-life/early-childhood/the-different-types-of-childcare/freelance-childminder/
Tilsvarende tilbud finnes på nettsidene til de fleste kommunene i området rundt skolen.